« Back to Glossary Index

Funkcje kognitywne, określane są inaczej jako funkcje poznawcze. Obejmują wiele domen poznawczych. Wśród nich można wyróżnić pamięć, mowę, postrzeganie, uwagę oraz pozostałe funkcje wykonawcze (np. myślenie abstrakcyjne, wykonywanie obliczeń).

Innymi słowy funkcje kognitywne to wszelkie procesy umysłowe, które pozwalają odbierać, przetwarzać, analizować, gromadzić i opracowywać informacje otrzymane z zewnątrz. Pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

Człowiek używa funkcji poznawczych nieustannie. Każda codzienna czynność wymaga odpowiedniej reakcji, aby prawidłowo funkcjonować. Zaburzenia funkcji kognitywnych powodują, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć otaczającego go świata, a co za tym idzie, nie jest w stanie odpowiednio reagować. Dzieje się to najczęściej w różnego rodzaju schorzeniach, chorobach psychicznych, czy pod wpływem przyjmowanych leków. Również podeszły wiek znacząco wpływa na pogorszenie niektórych funkcji, jak np. pamięć. Poprawę funkcji kognitywnych można z kolei osiągnąć poprzez, np. różne techniki biohackingu, czy stosowanie suplementów diety, w szczególności nootropików.

Kategorie: