« Back to Glossary Index

Zarodnik inaczej zwany sporą, to komórka rozrodczą zdolna do wytworzenia nowego organizmu. Termin używany m.in. w anatomii, botanice leśnej i mykologii. W większości przypadków zarodnik służy do rozmnażania bezpłciowego roślin i grzybów. Jeden grzyb może uwalniać nawet setki tysięcy drobnych zarodników.  

Zarodniki można podzielić według kilku klasyfikacji. Ze względu na miejsce wytworzenia zarodniki dzielimy na endospory (powstają w zarodniach, we wnętrzu komórki macierzystej) lub na egzospory (powstałe na zewnątrz organizmu macierzystego). Kolejnym częstym podziałem jest klasyfikacja ze względu na proces, w którym dana spora powstała. Wyróżniamy wtedy mejospory (są haploidalne i zróżnicowane genetycznie) oraz mitospory (takie same jak materiał rodzicielski). 

Kategorie: