« Back to Glossary Index

Saprotrofy zwane również roztoczami lub mikrokonsumentami. Są to cudzożywne mikoorganizmy, które pobierają energię z martwych szczątków organicznych. Należą do nich m.in. grzyby i bakterie. Saprotrofy nie są pasożytami, ponieważ w przeciwieństwie do nich nie żyją na żywych organizmach. Grzyby saprotroficzne to mikroorganizmy, które są niezbędne w ekosystemie. Cechują się korzystnym wpływem na stan gleby, utrzymują równowagę ekologiczną (“usuwają” martwe pnie, korzenie, liście) i zwiększają odporność roślin

Kategorie: