« Back to Glossary Index

Mykologia (gr. mýkēs „grzyb”, lógos „słowo”, „nauka”) jest nauką zajmującą się badaniem grzybów, ich budową, rozmnażaniem oraz klasyfikacją. W przeszłości mykologię zaliczano do botaniki, a same grzyby zaliczano do roślin.  Gdy grzyby uznano jako niezależne królestwo mykologię wyodrębniono, a następnie powstały z niej także inne działy. Aktualnie istnieje m.in. mykologia lekarska, weterynaryjna, farmaceutyczna i przemysłowa, której głównym działem jest mykologia budowlana. 

W języku polskim używało się również terminu mikologia. Na ten temat trwało wiele debat. Jednak w 2011 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Rada Języka Polskiego ustaliła poprawną nazwę jako mykologia. 

Kategorie: