« Back to Glossary Index

Mitochondria (gr. mítos ‘nić’, chondríon ‘ziarnko’, ‘grudka’), to organella komórkowa, która głównie odpowiada za zaopatrywanie komórek w energię. Prawdopodobnie zostały odkryte w 1857 roku przez  Alberta von Köllikera – szwajcarskiego anatoma i fizjologa. Mitochondrium składa się z dwóch błon (zewnętrznej i wewnętrznej), przestrzeni międzybłonowej i macierzy mitochondrialnej.  

Ze względu na ich najważniejsze funkcje nazywa się je piecami elektrycznymi. Do wytwarzania energii ATP (niezbędnej do funkcjonowania naszych narządów) potrzebują tlenu, składników odżywczych oraz witamin i  minerałów. Ten proces nazywa się oddychaniem komórkowym. Aby wszystkie procesy metaboliczne mogły przebiegać bez zakłóceń, oprócz zbilansowanej diety potrzeba także odpowiedniej ilości snu i aktywności fizycznej.  

Mitochondria mają wielkość od 0,5 do 1 nanometra. Ich kształt jest zróżnicowany. Mogą przypominać nitki, pałeczki, pierścienie lub być kuliste. Najwięcej mitochondriów znajduje się przede wszystkim w mózgu, sercu i mięśniach. Są to organy, które potrzebują najwięcej energii do prawidłowego funkcjonowania.  

Funkcje mitochondriów: 

  • produkcja energii
  • regulacja poziomu wapnia 
  • udział w procesach apoptozy 
  • wpływ na specjalizację i wzrost komórek 

Na choroby mitochondrialne chorują obie płcie, jednak mutacje mtDNA przekazują wyłącznie kobiety. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o stan mitochondriów przez kobiety planujące w przyszłości potomstwo.  

Mitochondria
Mitochondrium, źródło: wikipedia.org
Kategorie: