« Back to Glossary Index

Nazwa „ekstrakt” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie „extractum” oznacza „to, co zostało wyciągnięte”. Dlatego też popularnym synonimem ekstraktu jest „wyciąg”.

Ekstrakt to substancja końcowa uzyskiwana w procesie ekstrakcji surowca. Ekstrakcja polega na wyodrębnieniu konkretnego składnika lub mieszaniny składników za pomocą odpowiednio dobranego rozpuszczalnika. Alkohole, oleje czy woda to najczęściej używane rozpuszczalniki.

Ekstrakty mogą pochodzić z różnych źródeł: roślin, ziół, owoców, warzyw czy grzybów.  Jednak najbardziej popularnymi grupami są ekstrakty roślinne i ziołowe. Pozyskuje się je z całych roślin bądź z konkretnych ich części (korzenie, liście, kwiaty).

Jakość ekstraktów (nie tylko roślinnych) można określić za pomocą 2 parametrów:

  • standaryzacja ekstraktu – pozwala określić, czy w danym produkcie znajduje się składnik czynny i w jakiej ilości. Na przykład substancją czynną kawy jest kofeina, ashwagandhy – witanolidy
  • DER – Drug Extract Ratio – informacja z jakiej ilości surowca otrzymano wyciąg. Dla przykładu DER 10:1 oznacza, że z 10 g surowca otrzymano 1 g ekstraktu
Kategorie: