« Back to Glossary Index

Czerwona lista roślin i grzybów Polski to rejestr gatunków zagrożonych wyginięciem na terenie Polski, jak również gatunków, które już wyginęły. Lista obejmuje: rośliny naczyniowe, porosty, mchy, glony, wątrobowce, glewiki oraz grzyby (wielkoowocnikowe).

Czerwona lista roślin i grzybów Polski została opracowana przez Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rejestr dzieli się na następujące kategorie zagrożenia:

  1. Ex – wymarłe i zaginione – gatunki, które nie występują już na terenie Polski na znanych wcześniej obszarach i nie znaleziono ich nowych stanowisk
  2. EW – wymarłe i zaginione – gatunki wymarłe na obszarach naturalnych, istniejące jednak w uprawie lub na obszarach zastępczych
  3. E – wymierające, krytycznie zagrożone – gatunki ekstremalnie zagrożone wyginięciem. Ich przetrwanie jest mało prawdopodobne jeśli nadal będą się utrzymywać zagrażające im czynniki
  4. |E| – wymierające, krytycznie zagrożone – gatunki ekstremalnie zagrożone wyginięciem na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania
  5. V – narażone, zagrożone wyginięciem – gatunki, które w niedługim czasie mogą zostać przesunięte do kategorii wymierających, jeżeli nie znikną czynniki im zagrażające
  6. |V| – narażone – zagrożone na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania
  7. R – rzadkie (potencjalnie zagrożone) – występujące na małych obszarach oraz w dużym rozproszeniu
  8. I – o nieokreślonym zagrożeniu – gatunki, dla których nie ma potwierdzonych źródeł informacji, aby zaliczyć je do określonej kategorii. Wiadomo jednak, że są zagrożone, wymierające lub już wymarłe

Kategorie: