« Back to Glossary Index

Botanika, inaczej roślinoznawstwo, to nauka o roślinach. Pod tą definicją do roślin zalicza się: glony, porosty, mchy, paprocie, iglaki i rośliny kwitnące.

Początkowo do botaniki zaliczano również grzyby. Uznawano je za rośliny, a mykologia (nauka o grzybach) była jednym z działów botaniki. Jednak kiedy grzyby zostały uznane za odrębne królestwo, została wydzielona dla nich osobna gałąź biologii.

Botanika jako dział biologii zajmuje się strukturą roślin, ich właściwościami, zachodzącymi w nich procesami biochemicznymi. Uwzględnia również klasyfikację roślin, bada choroby roślin i interakcje ze środowiskiem.

Kategorie: